Resource calendar hiển thị tất cả các sự kiện

Vấn đề Nếu tôi đặt một tài nguyên hoặc xem lịch tài nguyên, tôi có thể xem chi tiết của tất cả các sự kiện được lên lịch trên lịch ...

read more

Resources từ chối lời mời của tôi

Vấn đề Khi tôi lên lịch sự kiện trên lịch tài nguyên, sự kiện bị từ chối mặc dù lịch dường như miễn phí. Tại sao điều này xảy ra? ...

read more

Không nhận được lời mời hoặc cập nhật sự kiện

Vấn đề Tôi đã không nhận được lời mời tham gia sự kiện Lịch Google mà tôi đã được mời. Hoặc là Khi sự kiện tôi được mời thay đổi, ...

read more

Di chuyển danh bạ sang G Suite

Nếu bạn đang di chuyển sang G Suite từ Microsoft® Exchange hoặc Office 365 ™, bạn có thể di chuyển danh bạ bằng dịch vụ di chuyển dữ liệu.   ...

read more

Hướng dẫn chia sẽ danh bạ cho tất cả các user trong G Suite

Quản trị viên G Suite có thể kiểm soát khi người dùng bắt đầu sử dụng Danh sách liên hệ mới (còn gọi là xem trước Danh bạ). Chỉ cần ...

read more

Chuyển dữ liệu mail bằng phần mền G Suite Migration for Microsoft Outlook

G Suite Migration for Microsoft® Outlook (GSMMO) là một tiện ích máy tính để bàn cho phép người dùng Microsoft Outlook nhập thư hiện có, địa chỉ liên hệ cá ...

read more

Di chuyển danh sách gửi thư sang Google Groups

Bạn có thể di chuyển danh sách gửi thư hiện tại của mình (nhóm email) trên máy chủ LDAP sang Google Groups, sử dụng API thư mục của Google Cloud ...

read more

Cloud Identity cung cấp quyền truy cập vào các ứng dụng truyền thống với LDAP an toàn

Vào tháng 10 tại Next ’18 London, Google đã công bố khả năng LDAP an toàn cho phép bạn quản lý quyền truy cập vào các ứng dụng dựa trên ...

read more

Thông báo SMS cho Google Calendar

Nếu bạn sử dụng Google Calendar thông qua G Suite (không bao gồm phiên bản Google Apps miễn phí cũ), bạn có thể nhận thông báo văn bản (SMS) cho ...

read more

Thay đổi cài đặt bảo mật trong sự kiện

Nếu bạn chia sẻ lịch của mình, các sự kiện của bạn có cùng cài đặt bảo mật như lịch của bạn. Nếu bạn muốn, bạn có thể thay đổi ...

read more

Bài mới nhất