Tìm lại lịch sử trò chuyện trong Gmail

Hangout là một ứng dụng được tích hợp trong Gmail. Nó cho phép 2 người sử dụng tài khoản Google có thể chat, nhắn tin, gọi điện với nhau. Thật ...

read more

Cách chuyển tiếp thư trong Gmail

Chuyển tiếp thư, tức là chuyển một bức thư mà người khác gửi tới hòm thư mình, tới một người thứ ba. Việc chuyển tiếp thư rất tiện dụng trong ...

read more

Cách tìm lại những mail cũ : đã gửi hoặc đã nhận

Nếu bạn sử dụng Gmail thường xuyên thì số lượng mail tới hòm thư đến của bạn mỗi ngày rất nhiều đồng thời số lượng thư gửi đi cũng rất ...

read more

Hướng dẫn soạn email trong Gmail

Khi sử dụng email, việc viết email mới là công việc thường xuyên phải làm. Với Gmail, dịch vụ này cho phép bạn làm những công việc đó rất đơn ...

read more

Bài mới nhất