Thiết lập quyền truy cập ngoại tuyến vào Docs editors

Là quản trị viên G Suite, bạn có thể kiểm soát xem người dùng trong tổ chức của mình có thể truy cập Google Docs, Sheets và Slides của họ ...

read more

Hướng dẫn chia sẽ danh bạ cho tất cả các user trong G Suite

Quản trị viên G Suite có thể kiểm soát khi người dùng bắt đầu sử dụng Danh sách liên hệ mới (còn gọi là xem trước Danh bạ). Chỉ cần ...

read more

Cấu hình định tuyến mặc định

Bạn có thể thiết lập chính sách định tuyến toàn miền cho thư đến bằng cách sử dụng Định tuyến mặc định. Ví dụ: bạn có thể sử dụng Định ...

read more

Tạo một tuyến đường an toàn thay thế cho dịch vụ mã hóa của bên thứ ba

Bạn có thể sửa đổi trạng thái định tuyến cho các thư yêu cầu vận chuyển an toàn bằng cách tạo tuyến bảo mật dự phòng bằng cách sử dụng ...

read more

Áp dụng bí danh cho địa chỉ người nhận

Bạn có thể áp dụng ánh xạ (bí danh) cho địa chỉ người nhận trên thư nhận được theo tên miền của bạn. Bạn có thể lập bản đồ nhiều ...

read more

Cho phép cổng đi cho mỗi người dùng

Cổng thư đi cho mỗi người dùng là máy chủ thư, ngoài máy chủ thư G Suite, cung cấp thư gửi đi cho người dùng trong miền của bạn. Gmail ...

read more

Thiết lập cổng thư đi

Máy chủ cổng thư đi, còn được gọi là máy chủ thông minh, xử lý thư email trước khi chúng được gửi. Thông thường, các máy chủ cổng thư đi ...

read more

Thiết lập cổng thư đến

Là quản trị viên G Suite, bạn có thể thiết lập máy chủ Gmail để xử lý đúng thư nhận được từ cổng thư đến. Điều này giúp đảm bảo ...

read more

Hướng dẫn đổi hình đại diện Avatar Gmail trong G Suite

Thời gian gần đây, HelloWorld.vn nhận được nhiều yêu cầu hỗ trợ từ phía khách hàng về việc không thay đổi được hình đại diện Avatar cho Gmail trong G ...

read more

Chuyển dữ liệu Drive giữa các user trong G Suite

Trong một số trường hợp hiếm gặp (chẳng hạn như rời khỏi doanh nghiệp), bạn có thể muốn chuyển quyền sở hữu chính của flie dữ liệu cho một chủ ...

read more

Bài mới nhất