Google đã thêm các tính năng mới vào trung tâm bảo mật G Suite. Trung tâm bảo mật là một bộ công cụ tập hợp các phân tích bảo mật, thông tin chi tiết có thể thực hiện và các đề xuất thực tiễn tốt nhất từ ​​Google để trao quyền cho bạn bảo vệ tổ chức, dữ liệu và người dùng của bạn.

Google đang thực hiện một loạt các cải tiến về hiệu suất và chức năng cho trung tâm bảo mật, nhưng đây là những thay đổi chính cần chú ý:

Tạo biểu đồ thông tin mới hơn và tập trung với các biểu đồ tùy chỉnh

Bây giờ bạn có thể lưu biểu đồ tùy chỉnh vào bảng điều khiển bảo mật. Điều này có thể giúp bạn tùy chỉnh bảng điều khiển và đảm bảo rằng nó tập trung vào những gì thú vị nhất đối với bạn và tổ chức của bạn. Bạn có thể tạo biểu đồ tùy chỉnh dựa trên bất kỳ truy vấn sự kiện nhật ký nào bạn thực hiện trong công cụ điều tra. Sử dụng Trung tâm trợ giúp của Googe để tìm hiểu thêm về bảng điều khiển bảo mật hoặc cách tạo biểu đồ tùy chỉnh cho bảng điều khiển.

 

 

Bạn có thể lưu biểu đồ tùy chỉnh để đảm bảo bảng điều khiển bảo mật của bạn tập trung vào những gì bạn quan tâm

Hiểu biết sâu sắc hơn về các sự cố của Gmail với nhật ký sự kiện sau giao hàng

Google đã thêm các sự kiện nhật ký email mới hiển thị thông tin xung quanh những gì xảy ra với email sau khi chúng được gửi hoặc nhận. Điều này giúp loại bỏ phỏng đoán khi xử lý các sự cố của Gmail và cho phép bạn hiểu rõ hơn những gì đang xảy ra trong tổ chức của mình.

Các sự kiện mới bao gồm: Mở, Đánh dấu chưa đọc, Trả lời, Tự động chuyển, Chuyển đến Hộp thư đến, Chuyển đến Thùng rác, Di chuyển ra khỏi Thùng rác, Nhấp vào liên kết, Tải xuống tệp đính kèm và Lưu vào tệp đính kèm. Sử dụng Trung tâm trợ giúp của chúng tôi để tìm hiểu thêm về cách sử dụng nhật ký sự kiện email.

Xem chi tiết về các sự kiện sau giao hàng cho tin nhắn Gmail

Tin tức

    Bài mới nhất