Các ứng dụng di động cho thiết bị Android và iOS cung cấp quyền truy cập nhanh chóng vào Google Drive của bạn. Bạn có thể sử dụng các ứng dụng này để tìm và mở tệp của mình, chia sẻ chúng hoặc bất kỳ điều gì khác bạn có thể làm với Google Drive trực tuyến.

Google Drive cho Android: Bạn có thể tìm thấy ứng dụng Google Drive Android tại Cửa hàng Google Play. Xem Google Drive trên điện thoại và máy tính bảng Android để biết các phiên bản Android được hỗ trợ và hướng dẫn cài đặt.

Google Drive cho iOS: Bạn có thể tìm thấy ứng dụng Google Drive iOS tại App Store trên thiết bị của mình. Xem Google Drive trên iPhone và iPad để biết các yêu cầu và hướng dẫn cài đặt.

Xem thêm:

Drive and Docs

    Bài mới nhất