Ngoài việc cài đặt ứng dụng di động Google Drive, bạn cũng nên cài đặt ứng dụng di động độc lập cho các biên tập viên Google Docs. Các ứng dụng di động độc lập này giúp tổ chức của bạn dễ dàng tạo, chỉnh sửa và xem tài liệu, bảng tính và bản trình bày trong khi di chuyển.

Người dùng muốn chỉnh sửa tài liệu, bảng tính và bản trình bày trên thiết bị di động nên cài đặt các ứng dụng này:

  • Docs for Android
  • Sheets for Android
  • Slides for Android                            
  • Docs for iOS
  • Sheets for iOS
  • Slides for iOS

Nếu tổ chức của bạn sử dụng Quản lý thiết bị di động của bên thứ 3 (MDM), bạn sẽ cần cập nhật danh sách trắng ứng dụng của mình để đảm bảo rằng các ứng dụng Google Docs, Sheets và Slides được phép trong tổ chức của bạn (kiểm tra với nhà cung cấp MDM của bạn để tìm hiểu cách) .

Nếu bạn không cho phép các ứng dụng cho tổ chức của mình, người dùng của bạn vẫn có thể tải lên và tải xuống các tệp bằng Google Drive, nhưng họ đã thắng được có thể chỉnh sửa tài liệu, bảng tính hoặc trang trình bày.

Drive and Docs

    Bài mới nhất