Cài đặt để tự động trả lời thư trong Gmail

25: Cài đặt để tự động trả lời thư trong Gmail

 

 • Ở giao diện tiếp theo, bạn tìm tới dòng Tự động trả lời thư:

 • Ở bên phải  phần này, bạn chọn Bật tự động trả lời thư như hình

 • Đến đây, bạn cần chọn tời gian bắt đầu tự động trả lời mail và kết thúc tự động trả lời mail.
  • Mặc định, thời gian bắt đầu tự động trả lời mail là ngày bạn đang đăng nhập Gmail.
  • Bạn nhấp vào ô bên phải Ngày đầu tiên, bạn chọn ô ngày bắt đầu tự động trả lời mail:

  • Bạn nhấp vào ô bên phải Ngày cuối cùng, bạn chọn ô ngày kết thúc tự động trả lời mail:

 • Bạn nhập tên chủ đề vào ô Chủ đề

 • Sau đó bạn cần nhập nội dung của mail tự động

  • Trong ô để nhập nội dung thư, bạn có thể chỉnh sửa văn bản nội dung mail tự động
  • Bạn có thể chỉnh sửa font chữ, kích cỡ chữ, màu chữ, màu nền
  • Với đoạn văn bản nội dung mail, bạn có thể thay đổi lề căn lề trái phải
  • Ngoài ra, bạn có thể đính kèm liên kết, hình ảnh, hoặc đoạn trích dẫn
  • Nếu bạn muốn mail tự động chỉ là văn bản thuần túy không có chỉnh sửa, bạn nhấp vào Văn bản thuần túy. Khi bạn chọn chế độ nhập văn bản này, thanh tùy chỉnh văn bản sẽ tự động ẩn đi, bạn chỉ cần nhập nội dung văn bản mail tự động vào đây. Nếu bạn muốn quay trở lại chế độ có tùy chỉnh văn bản, bạn chỉ cần nhấp chọn Định dạng có dạng thức là xong.

 • Bạn có một lựa chọn nữa là Chỉ gửi trả lời đến những người trong danh bạ của tôi. Tức là khi bạn chọn lựa chọn này, mail tự động sẽ chỉ hoạt động với những mail được gửi từ những người trong danh bạ của bạn
 • Cuối cùng bạn chọn lưu thay đổi để hoàn thành việc tự động trả lời mail !