Tóm tắt khởi động nhanh:

Chúng tôi đã mở rộng các dịch vụ phông chữ của mình cho người dùng Thái Lan trong Tài liệu, Trang tính và Trang trình bày bằng cách thêm một số phông chữ nằm trong bộ sưu tập Phông chữ Quốc gia Tiếng Thái. Bộ sưu tập phông chữ này đã được Chính phủ Thái Lan phân phối và sử dụng làm phông chữ công khai và chính thức từ năm 2007. Chúng tôi đã cập nhật bộ sưu tập để nó có thể là một phần của Google Fonts vào năm 2019.

Danh sách đầy đủ các phông chữ mới bên dưới:

 • Bai Jamjuree
 • Chakra Petch
 • Charm
 • Charmonman
 • Fah Kwang
 • K2D
 • KoHo
 • Kodchasan
 • Krub
 • Mali
 • Niramit
 • Sarabun
 • Srisakdi

Các phông chữ được cập nhật này hiện có sẵn trong Google Docs, Sheets và Slides với công nghệ OpenType hiện đại, trọng lượng mở rộng và thiết kế hài hòa hơn giữa các tập lệnh Latin và Thái Lan.

Các phông chữ này sẽ được đặt mặc định trong menu thả xuống cho người dùng có tùy chọn ngôn ngữ Google được đặt là tiếng Thái.

Phiên bản G Suite:

Có sẵn cho tất cả các phiên bản G Suite.

Luôn cập nhật với các buổi ra mắt G Suite

 

Tin tức

  Bài mới nhất