Hướng dẫn export ra file pst bằng outlook

Có nhiều trường hợp khiên bạn muốn sao lưu thư Outlook -ví dụ như khi bạn chuyển sang máy tính khác hoặc khôi phục dữ liệu Outlook sau sự cố. ...

read more

Chia sẻ file dễ dàng hơn với các tài khoản không phải của Google trong Drive Beta

Ngay sau đó, những người không có tài khoản Google sẽ có thể xem, nhận xét, đề xuất chỉnh sửa và chỉnh sửa trực tiếp các tệp Google Docs, Sheets ...

read more

Admin console chức năng gỡ cài đặt cho các ứng dụng sẽ bị xóa vào ngày 15 tháng 1 năm 2019

Để đơn giản hóa cách bạn có thể kiểm soát quyền truy cập ứng dụng cho người dùng của mình, Google sẽ loại bỏ tính năng Xóa Gỡ cài đặt ...

read more

Cải thiện trung tâm bảo mật với các biểu đồ Dashboard tùy chỉnh và nhật ký email mới

Google đã thêm các tính năng mới vào trung tâm bảo mật G Suite. Trung tâm bảo mật là một bộ công cụ tập hợp các phân tích bảo mật, ...

read more

Kiểm soát quyền truy cập vào các ứng dụng và dịch vụ của G Suite bằng các nhóm

Google đã thêm khả năng sử dụng Google Groups để kiểm soát quyền truy cập vào các ứng dụng G Suite và các dịch vụ Google bổ sung trong tổ ...

read more

Thông tin tốt hơn về tìm kiếm tin nhắn spam trong tìm kiếm nhật kí email

Là quản trị viên G Suite, giờ đây bạn có thể nhận được thông tin chi tiết và hữu ích hơn trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên ...

read more

Google Fusion Tables sẽ ngừng hoạt động vào ngày 3 tháng 12 năm 2019

Google Fusion Tables đã được ra mắt gần chín năm trước dưới dạng một dự án nghiên cứu trong Google Labs, sau đó phát triển thành một sản phẩm thử ...

read more

Xóa, sau đó tạo lại người dùng không nhận được thông báo sự kiện

Vấn đề Khi bạn tạo một sự kiện cho ai đó, Google sử dụng ID nội bộ để liên kết sự kiện đó với họ ngoài địa chỉ email của ...

read more

Resource calendar hiển thị tất cả các sự kiện

Vấn đề Nếu tôi đặt một tài nguyên hoặc xem lịch tài nguyên, tôi có thể xem chi tiết của tất cả các sự kiện được lên lịch trên lịch ...

read more

Resources từ chối lời mời của tôi

Vấn đề Khi tôi lên lịch sự kiện trên lịch tài nguyên, sự kiện bị từ chối mặc dù lịch dường như miễn phí. Tại sao điều này xảy ra? ...

read more

Bài mới nhất