Định dạng mới cho thông báo ra mắt G Suite vào năm 2019

Trong tương lai, bạn có thể nhận thấy các thay đổi về định dạng của thông báo ra mắt của Google trên blog Cập nhật G Suite. Dựa trên phản ...

read more

[Cảnh Báo ❗❗❗] G Suite (Google Apps) giá rẻ, ẩn chứa những rủi ro khôn lường với doanh nghiệp

Sử dụng Google Apps ( Phiên bản cũ G Suite by Google ) do một đơn vị trung gian phân phối thanh toán một/nhiều lần, dung lượng mỗi User 15 GB, ...

read more

Cài đặt ứng dụng Drive cho thiết bị di động

Các ứng dụng di động cho thiết bị Android và iOS cung cấp quyền truy cập nhanh chóng vào Google Drive của bạn. Bạn có thể sử dụng các ứng ...

read more

Cài đặt ứng dụng di động cho Docs editors

Ngoài việc cài đặt ứng dụng di động Google Drive, bạn cũng nên cài đặt ứng dụng di động độc lập cho các biên tập viên Google Docs. Các ứng ...

read more

Thiết lập quyền truy cập ngoại tuyến vào Docs editors

Là quản trị viên G Suite, bạn có thể kiểm soát xem người dùng trong tổ chức của mình có thể truy cập Google Docs, Sheets và Slides của họ ...

read more

Tạo các mẫu Drive tùy chỉnh

Sử dụng các mẫu Google Docs, Sheets, Slides và Forms, bạn có thể tạo các tệp được định dạng, chẳng hạn như kế hoạch dự án hoặc ngân sách. Bạn ...

read more

Stream (hoặc Sync) các tệp Drive vào máy tính của người sử dụng

Dưới đây là 2 cách để truy cập các tệp Drive và giữ chúng đồng bộ trên tất cả các thiết bị của bạn. Drive File Stream là tốt nhất ...

read more

Upload files lên Google Drive

Người dùng có thể tải lên bất kỳ loại tệp nào lên Google Drive và chuyển đổi một số loại tệp nhất định sang các định dạng tài liệu Google ...

read more

Thêm người dùng Drive của bạn

Mỗi người sẽ sử dụng Drive với tổ chức của bạn cần có tài khoản để đăng nhập. Nếu bạn chưa thêm người dùng vào Bảng điều khiển quản trị, ...

read more

Quản lý Drive cho một tổ chức

Khi bạn đăng ký G Suite hoặc Drive Enterprise, tổ chức của bạn có thể sử dụng Google Drive làm nơi duy nhất để lưu trữ và chia sẻ tệp. ...

read more

Bài mới nhất