Chuyển dữ liệu mail bằng phần mền G Suite Migration for Microsoft Outlook

G Suite Migration for Microsoft® Outlook (GSMMO) là một tiện ích máy tính để bàn cho phép người dùng Microsoft Outlook nhập thư hiện có, địa chỉ liên hệ cá ...

read more

Di chuyển danh sách gửi thư sang Google Groups

Bạn có thể di chuyển danh sách gửi thư hiện tại của mình (nhóm email) trên máy chủ LDAP sang Google Groups, sử dụng API thư mục của Google Cloud ...

read more

Mười ứng dụng của bên thứ ba thêm vào SAML G Suite tích hợp sẵn ứng dụng Danh mục

Với Đăng nhập một lần (SSO), người dùng có thể truy cập tất cả các ứng dụng đám mây doanh nghiệp của họ — bao gồm Bảng điều khiển dành ...

read more

Google lớp học cho tất cả khách hàng G Suite

Google Lớp học giúp giáo viên dễ dàng tạo các lớp học, phân phối bài tập, đưa ra các câu đố và giao tiếp với sinh viên. Hôm nay, Google ...

read more

Tìm hiểu thêm về Google Groups với liên hệ hovercards

Liên hệ hovercards cung cấp rất nhiều thông tin hữu ích về những người trong tổ chức của bạn. Google đã nghe từ bạn rằng bạn muốn hiển thị tốt ...

read more

Cloud Identity cung cấp quyền truy cập vào các ứng dụng truyền thống với LDAP an toàn

Vào tháng 10 tại Next ’18 London, Google đã công bố khả năng LDAP an toàn cho phép bạn quản lý quyền truy cập vào các ứng dụng dựa trên ...

read more

Bảo mật LDAP hiện có sẵn để đơn giản hóa việc quản lý các ứng dụng truyền thống

Google đang làm cho LDAP an toàn thường có sẵn, đọc tóm tắt về ý nghĩa của điều này đối với tổ chức G Suite bên dưới. LDAP bảo mật cho ...

read more

G Suite data migration and sync tools kết thúc hỗ trợ cho Windows XP và Server 2003

Vào ngày 31 tháng 12 năm 2018, chúng tôi sẽ ngừng hỗ trợ cho Windows XP và Server 2003 trong các công cụ đồng bộ hóa và di chuyển dữ ...

read more

Thông báo SMS cho Google Calendar

Nếu bạn sử dụng Google Calendar thông qua G Suite (không bao gồm phiên bản Google Apps miễn phí cũ), bạn có thể nhận thông báo văn bản (SMS) cho ...

read more

Thay đổi cài đặt bảo mật trong sự kiện

Nếu bạn chia sẻ lịch của mình, các sự kiện của bạn có cùng cài đặt bảo mật như lịch của bạn. Nếu bạn muốn, bạn có thể thay đổi ...

read more