Google Fusion Tables sẽ ngừng hoạt động vào ngày 3 tháng 12 năm 2019

Google Fusion Tables đã được ra mắt gần chín năm trước dưới dạng một dự án nghiên cứu trong Google Labs, sau đó phát triển thành một sản phẩm thử ...

read more

Xóa, sau đó tạo lại người dùng không nhận được thông báo sự kiện

Vấn đề Khi bạn tạo một sự kiện cho ai đó, Google sử dụng ID nội bộ để liên kết sự kiện đó với họ ngoài địa chỉ email của ...

read more

Resource calendar hiển thị tất cả các sự kiện

Vấn đề Nếu tôi đặt một tài nguyên hoặc xem lịch tài nguyên, tôi có thể xem chi tiết của tất cả các sự kiện được lên lịch trên lịch ...

read more

Resources từ chối lời mời của tôi

Vấn đề Khi tôi lên lịch sự kiện trên lịch tài nguyên, sự kiện bị từ chối mặc dù lịch dường như miễn phí. Tại sao điều này xảy ra? ...

read more

Tạo và quản lý web thông qua Admin Console

Giờ đây, bạn có thể tạo, chỉnh sửa và quản lý ứng dụng web cho tổ chức của mình trực tiếp thông qua Bảng điều khiển dành cho quản trị ...

read more

Không nhận được lời mời hoặc cập nhật sự kiện

Vấn đề Tôi đã không nhận được lời mời tham gia sự kiện Lịch Google mà tôi đã được mời. Hoặc là Khi sự kiện tôi được mời thay đổi, ...

read more

Di chuyển danh bạ sang G Suite

Nếu bạn đang di chuyển sang G Suite từ Microsoft® Exchange hoặc Office 365 ™, bạn có thể di chuyển danh bạ bằng dịch vụ di chuyển dữ liệu.   ...

read more

Hai phương thức thông báo của Admin Console sẽ bị xóa vào ngày 31 tháng 12

Vào ngày 31 tháng 12 năm 2018, Google sẽ xóa hai phương thức thông báo trong Admin Console G Suite: Biểu tượng chuông trong giao diện web Admin Console (xem ...

read more

Hướng dẫn chia sẽ danh bạ cho tất cả các user trong G Suite

Quản trị viên G Suite có thể kiểm soát khi người dùng bắt đầu sử dụng Danh sách liên hệ mới (còn gọi là xem trước Danh bạ). Chỉ cần ...

read more

Tổ chức cuộc họp Hangouts Meet với tối đa 100 người tham gia

Cuộc họp với đồng nghiệp, khách hàng hoặc khách hàng trên toàn cầu là rất quan trọng để hoàn thành công việc của bạn. Đối với những thời điểm bạn ...

read more