Cài đặt trợ năng giờ đây dễ dàng truy cập hơn trên Docs, Sheets và Slides

Tóm tắt khởi động nhanh Giờ đây, dễ dàng hơn để khám phá các tính năng trợ năng như hỗ trợ trình đọc màn hình, hỗ trợ chữ nổi và ...

read more

Cập nhật giao diện người dùng cho trang chủ Jamboard

Tóm tắt khởi động nhanh Để tạo giao diện mà rõ ràng hơn và dễ điều hướng hơn, chúng tôi đã cập nhật thiết kế của trang chủ Jamboard (jamboard.google.com). ...

read more

Kiểm soát quyền truy cập vào dữ liệu công ty trên các thiết bị Chrome, Mac và Windows bằng xác minh điểm cuối

Những gì đang thay đổi Chúng tôi cung cấp cho quản trị viên nhiều quyền kiểm soát hơn về cách các thiết bị chạy xác minh điểm cuối có thể ...

read more

Bài mới nhất