Bảng điều khiển truy cập nhanh G Suite trong Drive

Tóm tắt khởi động nhanh Bây giờ bạn có thể truy cập bảng điều khiển bên trong khi sử dụng Drive trên web. Điều đó có nghĩa là bạn có ...

read more

Cải thiện chính tả và ngữ pháp trong Docs for Enterprise

Tóm tắt khởi động nhanh Đầu năm nay, chúng tôi đã giới thiệu BETA cho các đề xuất ngữ pháp mới trong Google Docs. Bây giờ, chúng tôi đã cung ...

read more

Chèn một mục lục trong các trang web của Google

Tóm tắt ra mắt nhanh Chèn một bảng mục lục vào một trang giúp cho việc điều hướng nội dung tập trung vào văn bản như Câu hỏi thường gặp, ...

read more

Bài mới nhất