Hợp nhất dịch vụ Hangouts sắp tới cho tất cả khách hàng của G Suite

Những gì đang thay đổi: Như chúng tôi đã thông báo vào năm 2017, Trò chuyện Hangouts và Gặp gỡ Hangouts là thế hệ Hangouts tiếp theo tập trung vào ...

read more

Gmail mới soạn các tùy chọn định dạng và tải xuống

Những gì đang thay đổi: Chúng tôi đang thêm ba tính năng mới vào Gmail: Phím tắt để hoàn tác / làm lại trong cửa sổ soạn thảo Phím tắt ...

read more

Bài mới nhất