Cải thiện trung tâm cảnh báo với các cảnh báo và điều khiển mới

Những gì đang thay đổi Chúng tôi đã thực hiện một số cải tiến cho trung tâm cảnh báo cho G Suite. Chúng bao gồm: Thêm cảnh báo lừa đảo ...

read more

Tự động cung cấp cho người dùng hai ứng dụng bổ sung

Những gì đang thay đổi Chúng tôi bổ sung hỗ trợ cung cấp tự động cho hai ứng dụng mới: thứ hai Xông hơi Ai bị ảnh hưởng Quản trị ...

read more

Nhúng Google Drawings trong Google Docs

Những gì đang thay đổi Giờ đây, bạn có thể nhúng các tệp Google Drawings được lưu trong Drive vào Google Docs và cập nhật nội dung của các bản ...

read more

Chỉ định màu duy nhất cho các thành phần biểu đồ trong Google Sheets

Những gì đang thay đổi Bây giờ, khi bạn đang làm việc trên một biểu đồ trong Sheets, bạn có thể đưa ra một yếu tố thiết kế (chẳng hạn ...

read more

Định dạng mới cho thông báo ra mắt G Suite vào năm 2019

Trong tương lai, bạn có thể nhận thấy các thay đổi về định dạng của thông báo ra mắt của Google trên blog Cập nhật G Suite. Dựa trên phản ...

read more

Bài mới nhất