Cài đặt ứng dụng Drive cho thiết bị di động

Các ứng dụng di động cho thiết bị Android và iOS cung cấp quyền truy cập nhanh chóng vào Google Drive của bạn. Bạn có thể sử dụng các ứng ...

read more

Cài đặt ứng dụng di động cho Docs editors

Ngoài việc cài đặt ứng dụng di động Google Drive, bạn cũng nên cài đặt ứng dụng di động độc lập cho các biên tập viên Google Docs. Các ứng ...

read more

Bài mới nhất