Thiết lập quyền truy cập ngoại tuyến vào Docs editors

Là quản trị viên G Suite, bạn có thể kiểm soát xem người dùng trong tổ chức của mình có thể truy cập Google Docs, Sheets và Slides của họ ...

read more

Tạo các mẫu Drive tùy chỉnh

Sử dụng các mẫu Google Docs, Sheets, Slides và Forms, bạn có thể tạo các tệp được định dạng, chẳng hạn như kế hoạch dự án hoặc ngân sách. Bạn ...

read more

Stream (hoặc Sync) các tệp Drive vào máy tính của người sử dụng

Dưới đây là 2 cách để truy cập các tệp Drive và giữ chúng đồng bộ trên tất cả các thiết bị của bạn. Drive File Stream là tốt nhất ...

read more

Bài mới nhất