Upload files lên Google Drive

Người dùng có thể tải lên bất kỳ loại tệp nào lên Google Drive và chuyển đổi một số loại tệp nhất định sang các định dạng tài liệu Google ...

read more

Thêm người dùng Drive của bạn

Mỗi người sẽ sử dụng Drive với tổ chức của bạn cần có tài khoản để đăng nhập. Nếu bạn chưa thêm người dùng vào Bảng điều khiển quản trị, ...

read more

Quản lý Drive cho một tổ chức

Khi bạn đăng ký G Suite hoặc Drive Enterprise, tổ chức của bạn có thể sử dụng Google Drive làm nơi duy nhất để lưu trữ và chia sẻ tệp. ...

read more

Bài mới nhất