Hướng dẫn export ra file pst bằng outlook

Có nhiều trường hợp khiên bạn muốn sao lưu thư Outlook -ví dụ như khi bạn chuyển sang máy tính khác hoặc khôi phục dữ liệu Outlook sau sự cố. ...

read more

Chia sẻ file dễ dàng hơn với các tài khoản không phải của Google trong Drive Beta

Ngay sau đó, những người không có tài khoản Google sẽ có thể xem, nhận xét, đề xuất chỉnh sửa và chỉnh sửa trực tiếp các tệp Google Docs, Sheets ...

read more

Admin console chức năng gỡ cài đặt cho các ứng dụng sẽ bị xóa vào ngày 15 tháng 1 năm 2019

Để đơn giản hóa cách bạn có thể kiểm soát quyền truy cập ứng dụng cho người dùng của mình, Google sẽ loại bỏ tính năng Xóa Gỡ cài đặt ...

read more

Bài mới nhất