Cải thiện trung tâm bảo mật với các biểu đồ Dashboard tùy chỉnh và nhật ký email mới

Google đã thêm các tính năng mới vào trung tâm bảo mật G Suite. Trung tâm bảo mật là một bộ công cụ tập hợp các phân tích bảo mật, ...

read more

Kiểm soát quyền truy cập vào các ứng dụng và dịch vụ của G Suite bằng các nhóm

Google đã thêm khả năng sử dụng Google Groups để kiểm soát quyền truy cập vào các ứng dụng G Suite và các dịch vụ Google bổ sung trong tổ ...

read more

Thông tin tốt hơn về tìm kiếm tin nhắn spam trong tìm kiếm nhật kí email

Là quản trị viên G Suite, giờ đây bạn có thể nhận được thông tin chi tiết và hữu ích hơn trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên ...

read more

Bài mới nhất