Hai phương thức thông báo của Admin Console sẽ bị xóa vào ngày 31 tháng 12

Vào ngày 31 tháng 12 năm 2018, Google sẽ xóa hai phương thức thông báo trong Admin Console G Suite: Biểu tượng chuông trong giao diện web Admin Console (xem ...

read more