Hướng dẫn chia sẽ danh bạ cho tất cả các user trong G Suite

Quản trị viên G Suite có thể kiểm soát khi người dùng bắt đầu sử dụng Danh sách liên hệ mới (còn gọi là xem trước Danh bạ). Chỉ cần ...

read more

Tổ chức cuộc họp Hangouts Meet với tối đa 100 người tham gia

Cuộc họp với đồng nghiệp, khách hàng hoặc khách hàng trên toàn cầu là rất quan trọng để hoàn thành công việc của bạn. Đối với những thời điểm bạn ...

read more

Chuyển dữ liệu mail bằng phần mền G Suite Migration for Microsoft Outlook

G Suite Migration for Microsoft® Outlook (GSMMO) là một tiện ích máy tính để bàn cho phép người dùng Microsoft Outlook nhập thư hiện có, địa chỉ liên hệ cá ...

read more

Bài mới nhất