Di chuyển danh sách gửi thư sang Google Groups

Bạn có thể di chuyển danh sách gửi thư hiện tại của mình (nhóm email) trên máy chủ LDAP sang Google Groups, sử dụng API thư mục của Google Cloud ...

read more

Mười ứng dụng của bên thứ ba thêm vào SAML G Suite tích hợp sẵn ứng dụng Danh mục

Với Đăng nhập một lần (SSO), người dùng có thể truy cập tất cả các ứng dụng đám mây doanh nghiệp của họ — bao gồm Bảng điều khiển dành ...

read more

Google lớp học cho tất cả khách hàng G Suite

Google Lớp học giúp giáo viên dễ dàng tạo các lớp học, phân phối bài tập, đưa ra các câu đố và giao tiếp với sinh viên. Hôm nay, Google ...

read more

Tìm hiểu thêm về Google Groups với liên hệ hovercards

Liên hệ hovercards cung cấp rất nhiều thông tin hữu ích về những người trong tổ chức của bạn. Google đã nghe từ bạn rằng bạn muốn hiển thị tốt ...

read more

Bài mới nhất