Thêm xác minh 2 bước trong G Suite

Xác minh 2 bước thêm lớp bảo mật bổ sung vào tài khoản Google được quản lý của người dùng bằng cách yêu cầu họ nhập mã xác minh cùng ...

read more

Thiết lập xác minh 2 bước cho tên miền

Bật xác minh 2 bước cho tên miền. 1. Tại bảng điều khiển chọn  Security > Basic settings. 2. Trong 2-Step Verification, chọn Allow users to turn on 2-step verification. 3. Điều ...

read more

Soạn hành động trong Tiện ích bổ sung của Gmail hiện khả dụng

Soạn hành động trong Tiện ích bổ sung của Gmail giúp bạn dễ dàng thêm liên kết và tệp đính kèm từ các ứng dụng như Box, Dropbox, Jira của ...

read more

Bài mới nhất