Thêm tên miền phụ và xác minh TXT trong G Suite

Trên một tài khoản G Suite, Google cho phép thêm tối đa tới 600 tên miền. Trong đó gồm 1 tên miền chính (primary domain) và 599 tên miền phụ ...

read more