Hướng dẫn cấu hình bản ghi MX cho Gmail tên miền trong G Suite

Để mail tên miền có thể sử dụng gửi và nhận mail bình thường, bạn phải cấu hình DNS MX record cho tên miền đó trỏ tới máy chủ mail. ...

read more