Hướng dẫn xác minh tên miền kích hoạt G Suite

Khi đăng ký Gmail tên miền G Suite của Google, bắt buộc bạn phải xác minh rằng bạn là chủ sở hữu của tên miền mới có thể kích hoạt ...

read more