hướng dẫn chặn user gửi mail ra ngoài công ty trong G Suite

Trong những cuộc họp, sự kiện quan trọng thì quản trị viên sẽ gửi mail đến tất cả user  (thông tin mật)  để tránh tình trạng user gửi nhầm mail ...

read more

Cài đặt record GSuite cho Domain chống Spam

Nhằm nâng cấp bảo mật của hệ thống G Suite trước các tình trạng email nặc danh (phishing email), email rác (spam email), email chứa virus… ngày càng phát triển ...

read more

Hướng dẫn tạo Group user trong G Suite

Thật dễ dàng để tạo nhóm cho tổ chức của bạn bằng cách sử dụng quyền kiểm soát Nhóm trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên . Bạn ...

read more

Bài mới nhất