Google Drive File Stream là gì ?

  Drive File Stream được Google đưa vào sử dụng vào tháng 9/2017. Tuy nhiên, một số người dùng vẫn còn nhầm lẫn giữa Drive File Stream so với Google ...

read more

Hướng dẫn sửa -xóa-khóa user trong G Suite

 Thật tuyệt vời vì tổ chức của bạn đã tham gia sử dụng G Suite, bộ công cụ điện toán đám mây tiến tiến của Google. Ở vai trò là ...

read more

Hướng dẫn tạo users mail domain trong G Suite

Với vai trò là quản trị viên G Suite, bạn sẽ là người quan trọng nhất để vận hành hệ thống .Khi bạn thêm người dùng vào tài khoản G ...

read more

Bài mới nhất