Hangouts

1: Hangouts

Cuộc họp video HD với toàn bộ nhóm của bạn

Tổ chức Hangouts cho tối đa 25 người trong hoặc ngoài tổ chức của bạn. Màn hình tự động tập trung vào bất cứ ai đang nói và tính năng tắt tiếng thông minh giúp ngăn chặn tạp âm nền.

Dễ sử dụng ở mọi nơi

Toàn bộ nhóm của bạn có thể tham gia cùng một Hangout từ máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng hoặc điện thoại với cùng một trải nghiệm dễ sử dụng.

Chia sẻ màn hình tích hợp

Xem lại trang trình bày mới nhất của bạn hoặc cung cấp hướng dẫn từ xa với tính năng chia sẻ màn hình dễ dàng, sau đó gửi các liên kết hữu ích bằng tính năng trò chuyện tích hợp.