Google +

3: Google +

Xóa bỏ rào cản và tạo ý tưởng từ bất cứ đâu

Không bao giờ bỏ lỡ ý tưởng lớn tiếp theo. Bằng bài đăng, nhận xét và Cộng đồng dựa trên mục tiêu và sở thích chung, Google+ giúp mọi người thảo luận và chia sẻ ý tưởng dễ dàng, bất kể nhóm, trình độ hay vị trí của họ.

Thu hút toàn bộ nhân lực của bạn

Giúp cả nhóm luôn kết nối từ bất cứ đâu. Với ứng dụng iOS và Android mạnh mẽ, ngay cả những nhân viên di động và nhân viên làm việc từ xa cũng có thể nắm bắt được các cuộc trò chuyện và nội dung cập nhật mới nhất của công ty.

Chia sẻ kiến thức chuyên môn và ý tưởng của bạn

Theo kịp các chủ đề mà bạn quan tâm và nêu bật chuyên môn của bạn. Bộ sưu tập giúp dễ dàng nhóm bài đăng theo chủ đề để bất cứ ai cũng có thể thể hiện điều họ biết và theo dõi nội dung quan trọng nhất.