Drive

4: Drive

Nhận dung lượng lưu trữ tùy theo nhu cầu của bạn

30GB bộ nhớ cho mỗi người dùng được chia sẻ trên Drive và Gmail nên bạn sẽ có rất nhiều dung lượng cho dữ liệu của mình. Nếu không đủ, bạn có thể mua gói bộ nhớ không giới hạn với giá 10 đô la/người dùng/tháng. Tài khoản có dưới 5 người dùng nhận được 1TB cho mỗi người dùng.

Nhận dung lượng lưu trữ tùy theo nhu cầu của bạn

Đồng bộ hóa tất cả hoặc một số tệp vào thư mục được chỉ định trên máy tính của bạn. Mọi thay đổi bạn thực hiện cục bộ sẽ được tự động phản chiếu trong Drive và ngược lại.

Xem các tệp mà không phải mua thêm phần mềm

Bạn cần mở tệp nhưng lại không cài đặt phần mềm thích hợp? Xem hơn 40 định dạng tệp phổ biến với Drive, bao gồm video, hình ảnh, tài liệu, bảng tính Microsoft Office và PDF.